Educação

Escola de Goodloe Harper Bell, Battle Creek, Michigan

Escola de Goodloe Harper Bell, Battle Creek, Michigan

Escola de Goodloe Harper Bell, Battle Creek, Michigan

Primeira Escola Adventista de Ensino Fundamental. Battle Creck, 03/06/1872.

Foto: Dr. Milton Hook Collection, AC—EGWRC.